Satsa på ett kul företagsevent i Stockholm

företagsevent i Stockholm med Addwater​ 
Saknar du ideer till ditt företagsevent i Stockholm? Misströsta inte, här​ hittar du många spännande idéer som går att genomföra både som kick-offs, företagsfester och andra liknande tillfällen. Att göra någonting som man a​ldrig testat på innan brukar bygga en bra lagkänsla som är perfekt att ta med sig till jobbet sedan för bättre stämning och förbättrade resultat.

Fallskärmshoppning har länge varit ett sådant alternativ till exempel. Det är det inte så många som har provat på och det ger väldigt starka adrenalinkickar samtidigt som man testar någonting man inte trodde man vågade.

Men det finns naturligtvis andra vanliga alternativ som exempelvis Laserdome, paintball och  mycket annat. Det är ju egentligen bara fantasin som sätter gränserna för vad som finns möjligt som är möjligt att testa på på det här området.

Hyr ribbåt i Stockholm till lågt pris

Om du bor i Stockholm är skärgården ett fantastiskt område för den här typen av företeelse. Det finns många spännande vattenaktiviteter som att hyra ribbåt Stockholms skärgård dessutom oftast till lågt pris. Det handlar bland annat om vattenskidåkning och olika moderna avknoppningar av denna aktivitet.

Adrenalin gör sig bra på en förfest eller en dagsaktivitet innan middagen. Det ger garanterat någonting att snacka om som inte är jobbrelaterat och det kommer garanterat kicka stämningen i rätt riktning inför den fortsätter festen. Överhuvudtaget är ju isbrytande aktiviteter en rekommendation i alla sociala sammanhang där många personer möts som kanske inte känner varann så väl, eller bara har mötts i ett ganska begränsat sammanhang innan. Då rekommenderar jag att ni exempelvis hyr ribbåtar på ert företagsevent då det är ett bra sätt att lära känna varann utanför det vanliga ramarna. 

Ett företagsevent i Stockholm är ett perfekt sätt att få en grupp sammansvetsad, inspirerad och mer naturligt socialt kalibrerad.

Anlita en ISO konsult

En ISO konsult från svensk certifiering är väl insatt i den certifieringsprocess som behövs.Det är en process med flera olika steg som alla är väldigt reglerade. En anlitad expert tar reda på vilka förutsättningar företaget har och vad som behöver uppnås.

Man samlar då in en del fakta om företaget och berättar om hur denna certifiering utförs. Man ger då er en överblick över vad denna certifiering innebär, innan man går vidare i processen.

Ett offertunderlag mottages och villkoren diskuteras sedan vidare. Det finns en standard som berättar vad som ska finnas och hur dessa krav ska uppfyllas. Vid behov kan utbildningar på området erbjudas. Detta är inte ett helt ovanligt alternativ.

En ISO-konsult hjälper er komma vidare

Ibland finns det sedan förutsättningar för att ytterligare åtgärder ska ske. Då pratar man om en omcertifiering som sker var tredje år, då certifikatet förnyas. Det finns många fördelar med att välja den här typen av certifieringar. Företaget i fråga visar då att de håller en grundläggande kvalitet när det gäller och miljöfrågor. Detta blir allt viktigare, både när det gäller samarbete med andra företag och när det gäller kontakter med myndigheter.

Man ska därför alltså inte underskatta den här typen av certifiering då den kan vara väldigt värdefull, både nu och inför framtiden. De flesta företag kan ha nytta av den här typen av certifiering då det är en väldigt bred definition som förtydligas i varje enskilt fall.

Det är en kvalitetsstämpel som det absolut lönar sig att skaffa och som skänker trovärdighet till företaget och dess verksamhet. Den typen av kredibilitet är naturligtvis viktig i kontakten med omvärlden. Detta är ett faktum som gäller i många olika sammanhang.

En ISO konsult kan hjälpa dig med just den här typen av certifieringar och är helt rätt person att kontakta för att gå vidare i processen.​

Transkribering till ett vettigt pris

transkribering från ljudinspelningTranskribering är den ädla konsten att översätta ett samtal till skriven text. Det handlar givetvis oftast om att ordagrant överföra det talade ordet till ett skrivet sådant. Men det finns även en hel del annat att tänka på, läs mer om transkribering på transkribering.nu.

Det talade samtalet och en läsbar text är inte per automatik samma sak. När vi pratar använder vi oss ofta av diverse utfyllnadsord som gör en text fullständigt frustrerande att ta sig igenom om man bara återger det talade samtalet rätt av, utan att ändra vissa nyanser.

En kunnig transkriberare kan förvandla intervjun till ett väl optimerat läsmaterial som går att analysera på ett bra sätt. Ingen information går förlorad, men det går betydligt lättare att ta sig igenom det. Det är rent kognitivt påfrestande att läsa en text som inte har den typen av normalt flöde som en skriven text oftast har. Det talade samtalet innehåller dessutom en väldigt massa andra aspekter i form av exempelvis kroppsspråk, tonläge, intonering och så vidare. Det finns mycket som går förlorat när man bara betraktar ett samtal som text.

Transkribering bör delegeras

Det är därför viktigt att en transkribering utförs av någon som vet vad de gör så att man kan få ett material som går att analyseras på ett optimalt sätt. Detta möjliggör givetvis ett bra forskningsarbete och det är ju den slutprodukten som är det viktiga i sammanhanget, att man ska kunna få ut vettiga analyser av texten i fråga.

Detta är ju den grundläggande intentionen med intervjuarbetet och det är denna man följer när man utför en transkribering. Transkribering är dessutom väldigt tidskrävande och det är bra att delegera denna för att få mer tid över till annat.

Satsa på certifikat i ledningssystem FR2000

Den som vill ha ett integrerat ledningssystem för företaget ska ofta certifiera sig mot ISO 9001 och ISO 14001. Dock kan man välja ett annat ledningssystem, nämligen FR2000. Det är likvärdigt mot de båda ISO-certifieringarna men passar bättre för små och medelstora företag.

Det är ett verksamhetsledningssystem för olika sorters organisationer som behöver digitalisera ledningssystem som har alla de krav man behöver på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ni som är intresserade av detta ni kan vända er till Axintor. De är konsult för FR2000 och bygger dessa system för företag. Ni kan få det digitalt, vilket underlättar det hela för er och ert företag.

Ledningssystemet fungerar via digital plattform  

När det kommer till FR2000 så är det ett ledningssystem som Axintor har valt att digitalisera. De har en digital plattform som gör att ni kan effektivisera ert företag på fler sätt än bara ett. Denna plattform gör att ert arbete kan underlättas.

Deras plattform är även flexibelt, anpassningsbart samt mycket effektivt. Det kan dessutom kombineras med flera andra moduler, som detta företag har. Axintor erbjuder nämligen inte bara ett ledningssystem, utan de kan även hjälpa er med administration, olika system för att hantera saker och mycket mer. Det innebär att ni kan få flera saker inom den digitala plattformen vilket gör ert jobb bra mycket enklare och mer anpassat för just er.

Vill ert företag veta mer om vad de kan göra för just er, så besök deras hemsida, eller kontakta dem direkt.

Få hjälp med att transkribera via webben

transkribera inspelat material​​​Behöver du hjälp med att transkribera inspelat material? Det kan vara väl värt att låta någon annan göra jobbet i det här fallet. Anledningarna är flera. Dels sparar det tid. Att förvandla ett talat samtal till ett nedskrivet sådant tar ofta väldigt mycket tid. Skriven text och talad text är två helt olika saker. Under ett samtal, som kan vara i timmar, hinner vi uttrycka väldigt många ord.

Detta skiljer från skriven text som ju handlar om att ta ett stort antal potentiella ord och tankar och kondensera ner det till en fokuserad samling ord med en röd tråd. Två helt olika processer. Därför är det väldigt lätt att underskatta hur lång tid det tar att transformera ett samtal mellan dessa två former. Det kan också krävas viss kompetens för att fånga på samtalet på rätt sätt.

Att transkribera kräver kompetens

För många utfyllnadsord förstör flödet i den lästa texten och bör tas bort, utan att på något sätt ändra innehållet och meningen i samtalet och texten. Det kan därför vara bra att anlita en språkkunnig person som har en språkkänsla och en välutvecklad förmåga att fånga samtal och transkribera det till en välskriven och fångande text som reflekterar det som sagts och gör det lätt att överblicka.

Detta kan vara väl värt pengarna att låta någon annan göra detta och istället fokusera på de insikter och den analys som texten kan ge. Annars blir arbetet väldigt mycket fokuserat på språk och skrivande istället för de forskningsresultat man ut efter att få. Ibland är det bra att låta andra personer göra en del av jobbet och inte göra allting själv. Det här kan vara ett sådant tillfälle. Lägg jobbet på din forskning istället.